بخش سمعی و بصری

اهم فعالیت ها


1-به روز نمودن گالری عکس سایت دانشگاه.

2-فیلمبرداری، نور پردازی، عکاسی و خدمات صوتی برنامه های مختلف در دانشگاه.

3-تهیه عکس از کلیه ساختمان‌ها و... جهت آرشیو و مستندسازی در هر فصل سال.

4-میکس و مونتاژ فیلم، تهیه و ساخت تیزرهای تبلیغاتی و فیلمهای مستند دانشگاهی.

5-همکاری با افراد معرفی شده جهت تهیه فیلم های مختلف از دانشگاه در چارچوب ضوابط و مقررات.

6-همکاری مجدانه با کارشناس تبلیغات،انتشارات، خبر ورسانه.

7-تهیه آرشیو صوتی و تصویری از برنامه های اجرا شده در دانشگاه بصورت ماهیانه.

8-تجهیز سالن های همایش به سیستم های صوتی وتصویری حرفه ای.

9- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله ارجاعی از سوی مدیر روابط عمومی دانشگاه همراه با ارائه گزارشهای ماهانه از فعالیتهای ماه گذشته.

10-حضور به موقع درسالن ها جهت اجرای مراسم ها وهمایش ها.

11-کنترل سیستم صوتی وتصویری سالن ها قبل از شروع برنامه ها.

12- نظارت وکنترل  برسیستم سرمایشی وگرمایشی در هر برنامه و همچنین نظارت بر نظافت سالن.

13-تکمیل فرم استعلام جلسات(4برگی)  توسط حوزه ها و آرشیو فرم های تکمیل شده بصورت منظم با تاریخ وشماره.

14-برنامه ریزی دقیق  جهت اجرای برنامه در سالن ها وکنترل زمان اجرای برنامه ها و عدم تداخل برنامه ها در یک روزدرصورت امکان.

15- همکاری و هماهنگی با قسمتهای مختلف دانشگاه در برگزاری مراسم ها وهمایش ها.