مرکز مشاوره

مرکز مشاوره

 

مرکز مشاوره واقع در دانشگاه بوده.اهم فعالیتهای جاری این مرکز عبارتند از:

ارائه مشاوره در زمینه های مختلف تحصیلی، مذهبی، خانوادگی، شخصیتی،روحی و روانی،خانوادگی و زناشویی، عاطفی ،کودک و.. به دانشجویان،کارکنان و اساتید و مراجعین خارج از دانشگاه

ارائه مشاوره به دانشجویان ساکن در خوابگاههای دانشجویی

برگزاری دوره های آموزشی مهارتهای زندگی جهت دانشجویان

برگزاری دوره های ارتقاء سلامت روان و مهارتهای زندگی جهت کارکنان و اساتید:

همکاری و هماهنگی با سازمانها و ادارات سطح شهر مانند سازمان بهزیستی،سازمان تبلیغات اسلامی

اجرای برنامه های پیشگیری از اعتیاد در دانشگاه جهت دانشجویان،کارکنان و اساتید

برگزاری همایشهای آموزشی بر اساس مشکلات مشاهده شده در دانشجویان

مشارکت در کمیته فرهنگی و پیشگیری از اعتیاد شهرستان

مشارکت در کمیته کاهش آسیبهای اجتماعی شهرستان

مشارکت در کمیته کاهش طلاق شهرستان

مشارکت در کمیته مهارتهای زندگی شهرستان

مشارکت در کمیته دانشجویی پیشگیری از اعتیاد شهرستان با عنوان مسئولیت کمیته دانشجویی

مشارکت در کمیته شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان

برگزاری دوره های آموزشی و گروه درمانی مشکلات تحصیلی دانشجویان

نشر بروشور با توجه به عمده ترین مشکلات مشاهده شده در دانشجویان

نشر گاهنامه با توجه به عمده ترین مشکلاتی که دانشجویان در هر برهه از زمان با آن در گیر هستند.

اجرای آزمونها ارزیابی هوشی ،روانی و شخصیتی با توجه به برخورداری مرکز از بانک تستهای روانسنجی با بیش از 80 نوع تست معتبر

ارزیابی روانی دانشجویان ورودی خوابگاههای دانشجویی و تشکیل پرونده برای دانشجویان نیازمند پیگیری مشاوره و روان درمانی

برگزاری دوره ها و کارگاههای آموزشی با در نظر گرفتن عمده ترین مشکلات و دغدغه هایی که دانشجویان با آنها درگیر می باشند

برگزاری دوره های آموزشی جهت مربیان دوره های مهارتهای زندگی به منظورارتقائ سطح دانش و مهارت آنان در آموزش به دانشجویان

برگزاری دوره های آموزشی مهارت آموزی به دانشجویان رشته های روان شناسی و مشاوره

ارائه خدمات ویژه مشاوره ای به کلیه دانشجویان مشروطی شاهد و ایثارگر

همکاری با کمیته انضباطی دانشگاه

اجرای برنامه های ارزیابی در مورد اثربخشی کلیه فعالیتهای مرکز شامل:ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای مشاوره ای،کلاسهای آموزشی ،همایشها در زمینه اهداف پیش بینی شده در قالب پژوهشی و علمی طراحی و اجرای نظر سنجی در خصوص برنامه های مورد نیاز دانشجویان در دانشگاه و خوابگاههای دانشجویی