اداره امور خوابگاهها

اداره امور  خوابگاهها

 

به طور کلی می توان گفت  ماموریت  این اداره ، در بر گیرنده تمامی مسائل مدیریتی ، نظارتی، هماهنگی و اسکان دانشجویان غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی بجستان وکمک به رشد و شکوفایی عقیدتی ، فکری،علمی ،شخصیتی  و تحصیلی دانشجویان در راستای آرمانهای دانشگاه  تحت قوانین و آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می باشد. اهم وظایف این اداره به طور خلاصه عبارتند از:

- برنامه ریزی و اسکان کلیه دانشجویان دختر دانشگاه  در خوابگاههای دانشجویی ملکی دانشگاه

- برنامه ریزی به منظور اسکان دانشجویان پسر غیر بومی دانشگاه آزاد اسلامی بجستان در خوابگاههای ملکی  یا تحت نظارت دانشگاه

- نظارت بر خوابگاههای خصوصی دارای مجوز از سازمان صنعت،معدن و تجارت به منظور رعایت استانداردهای خوابگاههای دانشجویی

- همکاری با کمیسیون خوابگاههای دانشجویی استان

- برگزاری مراسم مذهبی در خوابگاههای دانشجویی

- برگزاری مراسم پر فیض نماز جماعت

- ارائه خدمات مشاوره ای در همه خوابگاههای دانشجویی

- ارائه خدمات سایت اینترنتی  تحت شبکه دانشگاه

- ارائه خدمات ورزشی با امکانات ورزشی مدرن و مجهز

- تجهیز خوابگاهها به سیستم دوربین مدار بسته و سیستم هشدار دهنده نشت گاز به منظور افزایش ایمنی خوابگاه

- کلیه خوابگاههای ملکی مجهز به سیستم ورود و خروج الکترونیکی میباشد